قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان فنی و مهندسی
مصوبه هیئت وزیران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کار 
قوانین و مقررات صادرات
آیین نامه اجرایی تشکل های صنفی – تخصصی